Voedingssupplementen

Onder voedingssupplementen wordt verstaan: aanvullingen op de voeding. We kunnen denken aan vitaminen, mineralen, sporenelementen, Omega-vetten en ook aan sommige producten die fytotherapie en voedingssuppletie combineren. Ik ben er voorstander van om niet zomaar voedingssupplementen te slikken, maar om een goede afweging te maken van wat nodig of zinvol is. Ook preparaten voor de opbouw van de darmflora worden tot de categorie voedingssupplementen gerekend.


Bij de inzet van al deze middelen geldt: zij kunnen niet in de plaats komen van medicijnen voorgeschreven door een arts. Overleg hierover altijd met je arts.