Natuurgeneeskunde

Met de term ‘natuurgeneeskunde’ wordt geen behandelmethode aangeduid, maar eerder een visie. Samengevat houdt deze in: zo natuurlijk mogelijk omgaan met gezondheid.

Uitgangspunt is 'de natuur geneest'.
Als een vitale persoon ziek wordt, is hij meestal zo weer beter. Wie gezond is, kan een tegenslag goed verwerken. Dat gaat vanzelf, dat 'doet de natuur'. Dit vermogen om als vanzelf beter te worden heeft iedereen. De natuurgeneeskunde noemt het 'zelfgenezend vermogen'.
Als natuurgeneeskundig therapeut zal ik altijd in de eerste plaats proberen dit zelfgenezend vermogen te ondersteunen of te stimuleren.

Een andere stelregel, afkomstig van Hippocrates, is: ‘genees de zieke en niet de ziekte’.
In de natuurgeneeskunde staat de mens centraal, niet de ziekte of symptomen die hij heeft. Heel simpel uitgelegd: jouw buik- of rugpijn is niet die van je buurman of buurvrouw. Het gaat in het bijzonder om jou. Welke fysieke spanningen kunnen in jouw geval worden weggenomen? Hoe kan emotionele of psychische belasting verminderd worden? Zijn veranderingen in je leefgewoonten wenselijk? Hoe sta je in het leven? Je klachten worden in deze brede context bekeken.
Dit betekent natuurlijk niet dat ziektesymptomen naar de achtergrond worden verbannen. Als je bijvoorbeeld met rugpijn komt, zal deze heel gericht behandeld worden. Daarbij zal er echter altijd aandacht zijn voor die specifieke dingen, die jij zelf kunt doen of laten om verbetering of genezing te bevorderen en in stand te houden.

Er zijn tegenwoordig veel mensen met chronische problemen, of het nu gaat om rugklachten, hoofdpijnen, psychische spanning en depressie of om 'moderne' aandoeningen als allergie, fybromyalgie of chronische vermoeidheid. Juist door de brede visie en de persoonsgerichte aanpak kunnen natuurgeneeskundige behandelingen dan goed op weg helpen en ondersteunen.

Natuurgeneeskunde is geschikt voor alle mensen die gemotiveerd zijn om hun eigen gezondheid te verbeteren en zo goed mogelijk in stand te houden. De natuurgeneeskundig therapeut wil hierbij behulpzaam zijn. Ook een natuurgeneeskundige behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim.
Natuurgeneeskundige zorg is complementaire zorg, ze vormt een aanvulling op behandeling door een arts.